TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

2000- ÇAPKAN AKTAŞ- Eczanelerde sermaye hareketleri ve kararlılık

2001- NERGİS DEĞİRMENCİ- 2000 yılı aralık ayı itibarıyla eczacıların illere göre dağılımı ve eczacı istihdamı

2001- FİLİZ KUZ- Toplam kalite yönetimi ve eczacılık eğitiminde uygulanabilirliği

2004- ALP ARSLAN ERCAN- Eczane eczacılarında stres ve stresle başa çıkma yöntemleri

2004- ANIL TÜRK- Türkiye ve Dünyada eczacılık hizmetleri üzerine bir çalışma

2004- RIŞVAN PİRHAN- Çocuk ilaçlarının kullanımında eczacının rolü

2008- M.MURATHAN ÖZKAN- Türkiye’deki antidiyabetik ilaçların farmakoepidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi ve eczane eczacılarının diyabet hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri

2008- UMUT AVCI- Türkiye ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eşdeğer ilaç uygulaması ve Merzifon’daki hastaların bu uygulama hakkındaki bilgi, tutum ve görüşleri üzerine bir çalışma

2008- VOLKAN KILIÇASLAN- Kırıkkale’deki eczane eczacılarının stok kontrol ve muhasebe işlemleri ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma

2008- FUNDA TAŞYARAN- Türkiye ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eczane eczacılığı hizmetleri ve Ankara’ da çalışan eczane eczacılarının konu hakkındaki bilgi, tutum ve görüşleri üzerine bir çalışma

2009- AGAH CİHAN ŞANAL- Yatan hasta tedavisinde hastanede kullanılacak ilaçların sağlanması ile ilgili politikalar: Ankara’da bir alan araştırması

2010- EMRE ALBAYRAK- Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinin serbest eczane ve hastalar üzerine bir çalışma

2014- FIRAT ÇİÇEK- Bir işletme olarak serbest eczane

2014- YASEMİNKEÇELİ- Antihipertansif ilaçların 2005-2012 yılları arasında ruhsatlandırma ve pazarlama stratejileri açısından  değerlendirilmesi

2014- ENVER KAĞAN ATİKER- Türkiye ve bazı ülkelerde ilaçta fiyatlandırma ve geri ödeme sistemlerinin karşılaştırılması

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS 

1987-ADNAN A. RIZA- Hacı Paşa’nın Kitab-ı Şifaül Eskam ve Devaül Alam adlı eseri üzerinde incelemeler

1988-GÜLBİN ÖZÇELİKAY- Ankara Üniversitesi ilaç tüketimi üzerinde bir araştırma

1989-MİRGÜL EREN- Türkiye’de ilaç  fiyatları üzerinde bir araştırma

1989- CANAN YÜCEL- Ankara ili serbest eczaneleri bir anket çalışması

1993-FULYA GÖKSOY- Yatarak tedavi gören hastaların kullandıkları ilaçların dağılımı ve ilaç dağıtım sistemleri üzerinde bir çalışma

1997- G. HALE ÖZCÖMERT- Eczacılık etiği ve Türkiye’de uygulamaları üzerinde çalışmalar

1998-HANDAN HİNTOĞLU ERDEM- Türkiye’de hastane eczacılığı ve bunun yatan hasta maliyetine etkileri üzerinde bir çalışma

1998- KERİMAN METHİBAY- Serbest eczanelere başvuran hastaların ilaçlarla ilgili bilgi düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

2000- SERAP HEPKAYA- Türk ilaç endüstrisinde yönetici geliştirme faaliyetleri

2002- DENİZ ÖZLER- Türk ilaç endüstrisinde satış gücü eğitimi

2002- EMRAH BİLGENER- Türk İlaç Sanayii’nde pazarlamada tanıtımın rolü

2003- ERDEM MAHANOĞLU- İlaç dağıtım kanallarında müşteri memnuniyeti

2004- CEYDA ÖNCEL- Serbest eczacıların zaman yöntemi üzerinde bir araştırma

2004- ZEYNEP BANU ERASLAN- Sürekli mesleki eğitimin serbest eczacılıkta önemi üzerine bir çalışma

2005- DERYA ERTURUN- Jenerik ilaçların dünyada ve Türkiye’de yeri ve önemi üzerinde bir çalışma

2005- FERAY KUTAY- Türk ilaç sanayinde pazarlama araştırmaları ve karşılaşılan problemler

2005- OĞUZHAN GÜRSON- Veri koruma ve Türk ilaç sanayiindeki etkileri üzerinde bir çalışma

2006-HALİL TEKİNER- Kayseri eczacılık tarihi ve eczacılık işletmelerinin Kayseri sosyal yaşamı ve ekonomisine katkıları üzerinde bir çalışma

2006-MUSTAFA FIRAT- Türk ilaç sanayinde rekabet üzerine pilot bir çalışma

2007- EMEL AŞKIN- Ankara il merkezindeki serbest eczane eczacılarının eczacı-hasta iletişimine yaklaşımları üzerine bir çalışma

2007-SEVİL AZAK- Bazı Avrupa birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’deki sağlık denetim sistemleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

2013- GİZEM AYKAÇ- Türkiye’de reçetesiz ilaç uygulamaları üzerinde bir çalışma