Zorunlu Dersler

KODUADIKREDİSİ
34405001 Genel Yönetim Bilgisi
101
34405002 Genel Yönetim Bilgisi
021
34405003 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
202
34405005 Toplam Kalite Yönetimi
202
34405007 İlaçta Fiyat Oluşumu-Ruhsatlandırma
202

 

Seçmeli Dersler

KODUADIKREDİSİ
34406001 Hastane Yönetimi
101
34406002Hastane Yönetimi
021
34406005Eczacılık Mevzuatı
202
34406007 İş Hukuku
101
34406009Sosyal Eczacılık-I
202
34406011 İlaç Sanayiinde Yönetim Problemleri
101
34406012İlaç Sanayiinde Yönetim Problemleri
021
34406013İlaç Sanayiinde Pazarlama Problemleri
101
34406014İlaç Sanayiinde Pazarlama Problemleri
021
34406015Eczacılık Etiği
202
34406017 Hastane Eczanesi Yönetimi
202
34406018 Hastane Eczanesi Yönetimi
042
34406019Eczacılık Uygulamaları Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye
101
34406021 Eczacı Hasta İletişimi ve Akılcı İlaç Kullanımı
202
34406023İlaç Sanayiinde Yönetim
202
34406024 İlaç Sanayiinde Yönetim
021
34406025İlaç Sanayiinde Pazarlama
202
34406026İlaç Sanayiinde Pazarlama
021
34406027 Eczane İşletmeciliği
202
34406028 Eczane İşletmeciliği
042