Zorunlu Dersler

KoduAdıKredisi
34403001 Genel Yönetim Bilgisi 101
34403002 Genel Yönetim Bilgisi 021
34403003Sağlık Mevzuatı 202
34403019Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
202
34403021 Toplam Kalite Yönetimi
202

 

Seçmeli Dersler

KoduAdıKredisi
34404001Hastane Yönetimi
122
34404002 Hastane Yönetimi
021
34404005 Eczacılık Mevzuatı
202
34404007 Hukuku 101
34404009 Sosyal Eczacılık-I
202
34404011İlaç Sanayiinde Yönetim Problemleri
101
34404012 İlaç Sanayiinde Yönetim Problemleri
021
34404013 İlaç Sanayiinde Pazarlama Problemleri
021
34404014 İlaç Sanayiinde Pazarlama Problemleri
202
34404015 Eczacılık Etiği
202
34404017 Hastane Eczanesi Yönetimi
202
34404018 Hastane Eczanesi Yönetimi
042
34404019 Eczacılık Uygulamaları Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye
101
34404021 Eczacı Hasta İletişimi ve Akılcı (Rasyonel) İlaç Kullanımı
202
34404023 Hastane Eczanesi Yönetimi
202
34404024 Hastane Eczanesi Yönetimi
042
34404025 İlaç Sanayiinde Pazarlama

202
34404026 İlaç Sanayiinde Pazarlama
021
34404027 Eczane İşletmeciliği
202
34404028Eczane İşletmeciliği
042