Eczacılık İşletmeciliği. Özçelikay, G., Şencan, N. 2015. Akademisyen Kitabevi

 

 

 

 

  ÖZÇELİKAY,G., TEKİNER,H., Türk Eczacılık Tarihi Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (1927-2008) Ankara      Üniversitesi Basımevi,2009.

 

 

 

 

ŞAR, S., Through History, History of  Medicine Pharmacology Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures.(Editor: Prof. Dr. Nil Sarı, p.129-151, İstanbul, 2002.

 

 

 

 ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., Cumhuriyet Döneminde Eczacılık, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Cilt 2, Birinci Baskı, s:809-819, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.

 

 

 

ŞAR,S., ÖZÇELİKAY,G., YEGENOGLU,S., DEMİR,T. Eczane Hizmetleri, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2047, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1083, Editör: Ümit Uçucu, ISBN: 978-975-06-0730-1, 2010, Eskişehir.