Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
Tandoğan 06100 ANKARA
Tel: 0 312 203 31 27