Fakültemizde Eczacılık Tarihi, Deontoloji ve Eczacılık Yasaları dersleri 1964 yılında Ecz. Şevket YAĞTU tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu tarihte Dekanlığa bağlı olan dersler 1971 yılından itibaren Farmakognozi kürsüsüne bağlanmıştır. 1980 yılına kadar dersler Öğr. Gör. Ecz. Şevket YAĞTU tarafından, onun ölümünden sonra ise dersler Doç. Dr. Eriş ASİL tarafından verilmiştir.

05.05.1981 tarihinde Eczacılık Tarihi kürsüsü kurulmuş, fakat daha sonra 1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kürsü, Eczacılık Tarihi ve İşletmeciliği Bilim Dalı olarak Eczacılık Teknolojisi Bölümü’ne bağlanmıştır. İlk Bilim Dalı başkanı Doç. Dr. Eriş ASİL’dir. Bilim Dalı 08.05.1993 yılından itibaren YÖK kararıyla Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı olmuştur. Anabilim Dalı başkanlığını 2007 yılına kadar Prof. Dr. Eriş ASİL yürütmüş, onun emekli olması nedeniyle 2007 yılından itibaren Prof. Dr. Sevgi ŞAR Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Anabilim Dalı’nda Eczacılığa Yönelme, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık Mevzuatı ve İşletme, Genel Etik lisans dersleri ile lisansüstü eğitimi verilmektedir. Araştırmalar genellikle sosyal eczacılık, eczacılık işletmeciliği, eczacılık tarihi, eczacılık etiği ve mevzuatını kapsamaktadır.