Öğr. Gör. Şevket  YAĞTU (1969-1980)

Prof. Dr. Eriş ASİL (1980-2007)