Öğr. Gör. Şevket  YAĞTU (1969-1980)

Prof. Dr. Eriş ASİL (1980-2007)

1945 Sivas doğumlu olan Eriş Asil, ilköğrenimini Bursa ve Ankara’da; orta öğrenimini Ankara ve Balıkesir’de yapmış, 1962-1963 yılında kaydolduğu A.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni 1968 Şubat döneminde bitirmiştir. 1968-1970 yılları arasında Isparta Askeri Hastanesi’nde askerlik görevini yapan Asil, 1970 yılında Isparta’da açtığı eczanesini 1971 yılında kapatmıştır. 15 Haziran 1971 tarihinde A.Ü. Eczacılık Fakültesi’nin açtığı asistanlık sınavını kazanmıştır. Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi asistanı olarak Eylül 1971’de başladığı doktora çalışmasını 1974’te tamamlayarak Doktor Eczacı ünvanını almıştır. 1971 yılından beri fakültenin Yayın Komisyonlarında yardımcı olan ve Redaksiyon Komisyonlarında görevlendirilen Eriş Asil 1975-76, 1976-77, 1977-78 öğretim yıllarında 3 yıl A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Diş Hekimliği Tarihi ve Deontoloji derslerini okutmakla görevlendirilmiştir. 1973 yılında Asistan Temsilciliği, 1975 yılında Spor Birliği Başkanlığı ve 1977 yılında Ankara Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Asil, Farmasötik Bilimler Akara Derneği üyesi olup derneğin Denetleme Kurulu üyeliği ve Yayın Komisyonu üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 1980 yılında Doçent olmuştur. 1989 yılında Profesörlüğe yükseltilen Asil, 1990-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.