Zorunlu Dersler

KODUADIKREDİSİ
34401001 Eczacılık İşletmeciliği
202
34401002Eczacılık İşletmeciliği
021
34401003 İlaç Sanayiinde Üretim Yönetimi 101
34401004İlaç Sanayiinde Üretim Yönetimi 021
34401005Farmakoekonomi 303
34401007Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
202

 

Seçmeli Dersler

KODUADIKREDİSİ
34402001Sosyal Eczacılık-II
202
34402003 İlaç Sanayii Mevzuatı
202
34402004 İlaç Sanayii Mevzuatı021
34402005 İlaç Sanayiinde Finansman Problemleri
202
34402006 İlaç Sanayiinde Finansman Problemleri

021
34402007 İlaç Sanayiinde Denetleme101
34402013İlaç Sanayiinde Haberleşme 101
34402015 İlaç Sanayiinde Teşvik
101
34402021GMP, GLP, GPP Mevzuatı
101
34402023Sağlık Bilimlerinde Etik202
34402025Stok Kontrol Yöntemleri
101
34402026Stok Kontrol Yöntemleri
021
34402027 İlaç Sanayiinde Personel Yönetimi
202
34402029İlaç Sanayiinde Finansman Yönetimi
202
34402031İlaç Sanayinde Planlama
202
34402033Farmakoepidemiyoloji
202
34402035 İlaç Sanayiinde Organizasyon
202