1974- ERİŞ ASİL- Osmanlı saray eczacılığı ve Osmanlılar devrinde kullanılan drogların farmakognozi ve farmakoloji yönünden ifade ettiği değerler

1978- İKBAL SUCU- Ege Bölgesi halk ilaçları ve bu ilaçlardaki drogların farmakognozik incelenmesi

1982- SEVGİ ŞAR- İç Anadolu Bölgesi halk ilaçlarının Eczacılık Tarihi ve Farmakognozi açısından incelenmesi

1984- HÜSEYİN TUNCER YALÇINKAYA- Osmanlılarda onbeşinci yüzyıl cerrahi uygulamaları

1986- GÜRSEL ORTUĞ- En muzec’ul Tıp isimli eserin anatomi bölümü üzerinde bir çalışma

1993- GÜLBİN ÖZÇELİKAY- Ankara Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklarıyla ilgilenme, doktora başvurma ve ilacı kullanma alışkanlıkları üzerinde bir araştırma

1996- RIFAT ÖKTEM- Türkiye’de eczacıların ve eczacılık işletmelerinin rasyonel ilaç kullanımındaki rolü üzerinde bir araştırma

1997- YAKUP AYKUT PEKCAN- Stratejik pazarlama yönetimi ve Türk ilaç sektöründe uygulanması

2008- HİLAL İLBARS- Akut sistitte farklı grup antibiyotik tedavilerinin farmakoekonomik yönden değerlendirilmesi

2009- EMRAH BİLGENER- Akut KOAH alevlenmesinde Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde kullanılan iki farklı antibiyotiğin maliyet-etkinlik analizi üzerinde bir çalışma

2011- HALİL TEKİNER- Türkiye’deki görme engelli yetişkinlerin eczacılık alanındaki ihtiyaçları üzerinde bir çalışma

2014- BİLGE SÖZEN ŞAHNE- Türkiye’de faaliyet gösteren ilaç̧ firmalarının yöneticilerinin liderlik yaklaşımları

2015- SERAP ARİFOĞLU- Türk ilaç sanayiinde kariyer yönetimi uygulamaları üzerinde bir çalışma

2017- MİRAY ARSLAN- Türk ilaç sanayindeki İlgili yöneticilerin yeşil lojistiğe yönelik  tutum ve davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

2017- MURAT ORAL- Farmakoekonomik değerlendirmeler ve Türk ilaç sanayinin konuya etik yaklaşımı üzerine bir çalışma