Türkiye Biyoetik Derneği
Türk Tıp Tarihi Kurumu
Türk Eczacıları Birliği
Ankara Eczacı Odası